Słowniczek

A

Afiliacja (marketing afiliacyjny, marketing partnerski)

kanał marketingu online, w którym wydawca (afiliant) jest wynagradzany za wygenerowanie sprzedaży, dostarczenie leada, sporadycznie - inne działania.

API

ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą

B

Banner (materiał reklamowy)

graficzny element z podpiętym linkiem trackującym, służy do promowania programu przez wydawcę na stronie internetowej lub innej powierzchni (np. w programie komputerowym lub mailingu)

C

Cookie (ciasteczko)

fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Służy najczęściej podtrzymaniu sesji, a w afiliacji - umożliwia tracking.

Cookie dropping (stuffing)

nieetyczna i niezgodna z regulaminem sieci afiliacyjnych technika wykorzystywana do przypisywania nienależnych konwersji. Polega na wysłaniu do użytkownika pliku cookie oszukującego system trackingowy, który jeżeli internauta wejdzie potem na właściwą stronę i dokona konwersji, przypisze ją do wydawcy “rozsyłającego” ciasteczka. Wydawca nie zachęcił jednak do wykonania konwersji, a więc nie powinien otrzymać prowizji.

CPA (cost-per-action/acquisition)

model rozliczeniowy, w którym reklamodawca za pośrednictwem sieci afiliacyjnej wypłaca wydawcy prowizję za każdą wygenerowaną i zdefiniowaną uprzednio akcję.

CPC (cost-per-click)

model rozliczeniowy, w którym reklamodawca za pośrednictwem sieci afiliacyjnej wypłaca prowizję za każde wygenerowane kliknięcie internauty, niezależnie od rezultatów. Ten sposób rozliczania jest praktycznie nieużywany w afiliacji.

CPL (cost-per-lead)

model rozliczeniowy, w którym reklamodawca za pośrednictwem sieci afiliacyjnej wypłaca prowizję za każdy wygenerowany i poprawny lead. Definicja poprawności leada powinna być jasno określona przez klienta.

CPM (cost-per-thousand-impressions)

model rozliczeniowy, w którym reklamodawca za pośrednictwem sieci afiliacyjnej wypłaca wydawcy prowizję za tysiąc odsłon reklamy. Ten sposób rozliczania jest praktycznie nieużywany w afiliacji.

CPS (cost-per-sale)

model rozliczeniowy, w którym reklamodawca za pośrednictwem sieci afiliacyjnej wypłaca wydawcy prowizję za wygenerowaną sprzedaż. Wynagrodzenie może być procentowe lub stałe, wtedy mówimy czasami o modelu CPO (cost-per-order).

CR (conversion rate, współczynnik konwersji)

wyrażony w procentach stosunek osób dokonujących określonej konwersji do tych, którzy jedynie kliknęli w reklamę, lecz nie skonwertowali na landing page. Wyliczany jest na podstawie wzoru: Współczynnik konwersji = (liczba osób dokonujących konwersji/liczbę osób, które kliknęły w reklamę)*100%

Cross-device tracking

tracking będący w stanie zidentyfikować źródło konwersji pochodzące z innego urządzenia końcowego

CTR (click-through-rate, współczynnik klikalności)

stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami reklamy wyrażony w procentach

D

Data Feed (feed produktowy)

plik, w którym zawarty jest spis wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym wraz z dodatkowymi parametrami, jak np. cena, zdjęcie, opis, dostępność, kategoria produktowa itd. Data feed powinien być na bieżąco aktualizowany aby zawsze zawierał informacje o wszystkich produktach ze sklepu

Deduplikacja

proces, w którym klient lub sieć afiliacyjna działająca w jego imieniu usuwa zdublowane konwersje zarejestrowane przez system trackingowy.

Deeplink

link wygenerowany w panelu wydawcy przez wydawcę chcącego samodzielnie decydować, na jaką podstronę zamierza skierować ruch.

E

Earnings-Per-Click (EPC)

wskaźnik mówiący o uśrednionym zarobku z 1 wygenerowanego kliknięcia. Niektóre sieci jako EPC podają średni zarobek ze 100 wygenerowanych kliknięć.

L

Strona docelowa (ang. Landing page)

strona, na którą zostanie przekierowany internauta po kliknięciu w reklamę

Lid (от англ. Lead - naprowadzanie)

przy rozliczeniu afiliacyjnym przyjmuje się, że leadem jest poprawnie wypełniony formularz przez użytkownika, który jest wstępnie zainteresowany zakupem.

M

Mailing

działanie promocyjne polegające na masowym wysyłaniu kreacji reklamowej poprzez pocztę elektroniczną

Marketing efektywnościowy (performance marketing)

marketing, w którym wynagrodzenie uzależnione jest od osiągniętych rezultatów.

O

Optymalizacja kampanii/konwersji

działania mające na celu maksymalizację efektywności kampanii reklamowych, np. poprzez usuwanie nieefektywnych materiałów graficznych i zastępowanie ich lepiej konwertującymi

P

Piksel trackujący (tracking pixel)

najmniejsza możliwa grafika w rozmiarze 1x1 piksel. Po zaciągnięciu jej z serwera otrzymujemy informację, że strona na której umieściliśmy piksel została wyświetlona.

R

Reklamodawca

firma, która chce reklamować się w sieci afiliacyjnej i płacić wydawcom za rezultaty ich działań

ROI (return on investment, zwrot z inwestycji)

wyrażony w procentach stosunek zysku z kampanii i poniesionych kosztów

S

SEM

działania w wyszukiwarce takie jak płatne reklamy, które mają podnieść oglądalność strony lub służą wygenerowaniu konwersji w kampanii afiliacyjnej

SEO

długotrwałe działania mające na celu organiczne wypozycjonowanie strony internetowej, która może być w marketingu afiliacyjnym wykorzystana np. do generowania konwersji

Sieć afiliacyjna

pośrednik pomiędzy wydawcami a afiliantami. Zajmuje się m.in. rozliczeniem kampanii, optymalizacją, zapewnia tracking i bieżącą obsługę. Jedną z sieci afiliacyjnych jest LinkProfit

T

Tracking

narzędzie oferowane przez sieć afiliacyjną, dzięki niemu można przypisać konwersje do konkretnego wydawcy

U

Unikalny użytkownik (unique user, u.u.)

termin określający liczbę pojedynczych numerów komputerów IP, albo też najczęściej liczbę pojedynczych programów cookie identyfikujących użytkownika korzystającego z danego serwisu internetowego

W

Walidacja

proces weryfikacji poprawności konwersji przed wypłaceniem za nie należnych wynagrodzeń

Wydawca (afiliant)

podmiot promujący kampanie afiliacyjne