Pierwsza nazwa tego rozszerzenia może Cię wprowadzić w błąd. Perceptualna reklama Highlighter pakuje komunikaty reklamowe do półprzezroczystego "kontenera" i sygnalizuje je jako "To jest reklama". Nie blokuje reklamy, ale co jest logiczne - podkreśla reklamę.

Blokery definiują przekaz reklamowy za pomocą jego kodu, natomiast Konceptualny Podświetlenie reklamy definiują za pomocą zawartości: elementów graficznych, wielkości bloku informacyjnego, elementów graficznych, etykiet "sponsorowanych" i elementów AdChoices. Potencjalnie może to stać się poważną przeszkodą dla rodzimej reklamy.

Rozszerzenie zostało przetestowane na 50 stronach, w tym Facebook i YouTube.