POLITYKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administracja sieci partnerskiej LINKPROFIT, zarządzana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Reklamowa sieć LINKPROFIT", wita na swojej oficjalnej stronie internetowej!

Nasz zespół zwraca szczególną uwagę na ochronę przetwarzania danych osobowych (DO) związaną z Użytkownikami usług sieci partnerskiej LINKPROFIT. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych naszych użytkowników.

Niniejszy dokument, zgodnie z wymogami Ustawy Federalnej dnia 27.07.2006 149-FZ w sprawie informacji, technologii informacyjnych i ochrony informacji, i z dnia 27.07.2006 152-FZ w sprawie danych osobowych, oraz wymaganiami dokumentów normatywnych i metodologicznych w zakresie DO określa politykę sieci partnerskiej LINKPROFIT w odniesieniu do przetwarzania DO, odnoszącego się do Użytkowników serwisów sieci partnerskiej LINKPROFIT . Polityka dotycząca przetwarzania DO sieci partnerskiej LINKPROFIT (dalej - Polityka) określa cele i zasady przetwarzania DO, oraz ich strategii ochrony.

Polityka ma zastosowanie do z Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Reklamowa sieć LINKPROFIT" i podmiotów prawnych, należących do tej samej grupy, co Sp. z o.o. "Reklamowa sieć LINKPROFIT", a mianowicie: Sp. z o.o."Pi-Consult", Sp. z o.o."Piconsult Digital", Sp. z o.o. "PERFOMANS MARKETING", Sp. z o.o. "Action Media", Sp. z o.o. "Pixel Ads". Zgoda Użytkownika na niniejszą politykę, wyrażona przez niego w ramach stosunków z jedną z wymienionych osób, obejmuje wszystkich pozostałych osób.

Korzystając ze strony sieci partnerskiej LINKPROFIT i korzystając z usług hostowanych na niej, potwierdzasz, że przeczytałeś zasady polityki w zakresie przetwarzania DO w przedstawionym brzmieniu i zgadzasz się z jej warunkami. W związku z tym prosimy o uważne przeanalizowanie tego dokumentu, a w przypadku braku akceptacji któregokolwiek punktu lub w przypadku braku zgody na wysyłanie informacji, należy natychmiast zaprzestać korzystania z oficjalnej strony sieci partnerskiej LINKPROFIT i usług na niej.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRE PRZETWARZAMY

Sieć partnerska LINKPROFIT przetwarza informacje, dotyczące Użytkowników swoich usług, tylko po uzyskaniu zgody od nich podczas rejestracji w sieci partnerskiej LINKPROFIT.

W ramach niniejszej Polityki "dane osobowe Użytkownika" oznaczają:

 • Dane osobowe, które użytkownicy dostarczają o sobie podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z usług. Obowiązkowe informacje są podświetlone w sposób szczególny. Inne informacje są dostarczane przez Użytkownika według własnego uznania.
 • Dane, które są automatycznie przesyłane do serwisu w trakcie ich użytkowania z pomocą instalowanego na urządzeniu Użytkownika oprogramowania, w tym adres IP, dane plików cookie, informacje o przeglądarce użytkownika (lub inny program, który umożliwia dostęp do serwisu), specyfikacje sprzętu i oprogramowania, które są wykorzystywane przez Użytkownika, data i czas dostępu do serwisów, żądanych adresów stron i związanych z nimi informacji.
 • Inne DO, warunki przetwarzania, które zapewniają korzystanie z niektórych serwisów.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie jedynie do informacji, przetwarzanych w zakresie korzystania z usług partnerskiej sieci LINKPROFIT. Sieć partnerska LINKPROFIT nie kontroluje i nie jest odpowiedzialna za przetwarzanie informacji przez strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może przejść przez linki dostępne na stronach internetowych sieci partnerskiej LINKPROFIT, w tym wyników wyszukiwania.

Sieć partnerska LINKPROFIT wychodzi z założenia, że Użytkownik zapewnia prawidłową i wystarczającą ilość DO i utrzymuje te informacje na bieżąco.

CEL PRZETWARZANIA OSOBOWYCH DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Zbieramy i przechowujemy tylko DO, które są niezbędne do świadczenia usług lub realizacji umów i kontraktów z Użytkownikami, z wyjątkiem przypadków, gdy ustawa przewiduje obowiązkowe przechowywanie DO w określonym terminie ustawowym.

PRZETWARZAMY DO UŻYTKOWNIKA W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 • · w celu identyfikacji Użytkownika w ramach umów o świadczenie usług i umów z siecią partnerską;
 • dla świadczenia usług dla Użytkownika oraz wykonania porozumień i umów;
 • do komunikacji z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, wniosków i informacji dotyczących korzystania z usługi, wykonania umów, a także przetwarzania wniosków i zamówień ze strony Użytkownika;
 • w celu poprawy jakości obsługi, łatwości użycia, rozwoju nowych usług serwisowych;
 • do przeprowadzania badań statystycznych i innych, opartych na danych bezosobowych.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW I PRZEKAZANIA OSOBOM TRZECIM

Przetwarzanie DO przez sieć partnerską LINKPROFIT jest dozwolone w następujących przypadkach:

 • przetwarzanie DO odbywa się za zgodą Użytkownika do takich działań;
 • przetwarzanie DO jest niezbędne do zapewnienia ochrony praw i uzasadnionych interesów sieci partnerskiej LINKPROFIT lub osób trzecich;
 • przetwarzanie DO jest niezbędne do wykonania konkretnej umowy lub porozumienia z Użytkownikiem;
 • przeprowadzane przetwarzanie DO, które zostaną opublikowane lub obowiązkowo ujawnione zgodnie z prawem federalnym.

Sieć partnerska LINKPROFIT nie ujawnia DO osobom trzecim bez zgody osób, do których się odnoszą. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ujawnienie DO jest wymagane przez prawo, zawarte we wniosku organu władzy publicznej, jest związane z ochroną praw i uzasadnionych interesów sieci partnerskiej LINKPROFIT, w przypadku sukcesji / przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sieć partnerska LINKPROFIT może zamieścić w serwisach liczniki, które są wykorzystywane do analizy plików cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, dotyczących korzystania z usług oraz zapewnienia funkcjonalności całości lub części serwisu.

Sprzęt i oprogramowanie, wykorzystywane przez Użytkownika do odwiedzenia witryn w Internecie, może mieć funkcję blokowania korzystania z plików cookie oraz usuwania uprzednio otrzymanych plików cookie.

Sieć partnerska LINKPROFIT określa strukturę pliku cookie, parametry funkcjonowania liczników i może je modyfikować bez uprzedniego powiadomienia.

ŚRODKI, KTÓRE MAJĄ BYĆ STOSOWANE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Sieć partnerska LINKPROFIT zobowiązuje do obsługi DO zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa informacji. Stosujemy niezbędne i wystarczające środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony DO przed nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem, modyfikacją i ujawnianiem ich, przed bezprawnym usunięciem lub przypadkową utratą.

Użytkownicy serwisów sieci partnerskiej LINKPROFIT są również zaangażowani w ochronę ich DO. Każdy zarejestrowany Użytkownik sieci partnerskiej LINKPROFIT jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo hasła wybranego podczas rejestracji i nieprzekazywanie go osobom trzecim,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sieć partnerska LINKPROFIT ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce w zakresie przetwarzania PD. Po dokonaniu zmian w aktualnym wydaniu jest oznaczona data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Polityki zacznie obowiązywać od momentu jej umieszczenia, chyba że nowe wydanie Polityki przewiduje inaczej. Aktualna wersja jest stale dostępna pod adresem https://linkprofit.com/advertiser-public-offer/.

W przypadku, gdy po zapoznaniu się z niniejszą Polityką dotyczącą przetwarzania DO, masz jakieś pytania dotyczące tego, jakie informacje dotyczą użytkowników sieci partnerskiej LINKPROFIT, w jakich celach i w jaki sposób chronimy, prosimy o przesłanie pytań na adres e-mail: support@linkprofit.com. Wszystkie Twoje wnioski zostaną zweryfikowane tak szybko, jak to możliwe przez pracowników supportu sieci partnerskiej LINKPROFIT.

Możesz także użyć podanego adresu e-mail do wysyłania wiadomości z prośbą o zmianę lub usunięcie z sieci partnerskiej LINKPROFIT wszelkich informacji związanych z Tobą lub zaprzestanie dalszego uczestnictwa w sieci partnerskiej LINKPROFIT.