Technologia

Nie korzystaj z pojedynczych i niekompatybilnych rozwiązań! Nasze narzędzia tworzą spójny ekosystem, co pozwala zmaksymalizować zysk reklamodawców i wydawców

JAB

autorska
technologia
trackingowa

JAB

 • Informacje o geolokalizacji, typie urządzenia, systemie operacyjnym i innych
 • Szybkość i stabilność. Struktura JAB została stworzona zgodnie z najlepszymi światowymi standardami
 • Technologie cloud: wszystkie dane są przechowywane i udostępniane w chmurze

SMART-TRAFFIC

automatyczny
system dystrybucji
ruchu

SMART-TRAFFIC

 • Automatyczny system filtrowania i dystrybucji ruchu przez wiele parametrów
 • Elastyczne zarządzanie parametrami ilościowymi
 • Zarządzanie kolejnością otrzymywania wniosków, a w konsekwencji ich jakością
 • Automatyczny system sprawdzania jakości ruchu przy pomocy kontroli nadużyć finansowych oraz IVR i SMS

SMART L-PAGE

stwórz unikalny
landing page

smart landing page

 • Wysokie konwersje
 • Niski bounce rate
 • Zaawansowany technologicznie kreator
 • Pełne wsparcie Responsive Web Design
 • Weryfikacja SMS
 • CRM i komfortowa integracja
 • I wiele więcej

UP PROFIT

dodatkowa
monetyzacja ruchu

UP PROFIT

 • Zagospodarowanie odrzuconych leadów
 • Monetyzacja baz danych
 • Optymalizacja stron internetowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych