REGULAMIN WSPÓŁPRACY DLA WYDAWCÓW

Rejestracja w systemie LINKPROFIT możliwa jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Administracja zastrzega sobie pełne i bezwarunkowe prawo do odmowy rejestracji w systemie dowolnemu wydawcy bez podania powodu.

W naszym programie partnerskim działa "zamknięty" system rejestracji. Oznacza to, że można dostać zaproszenie od działającego uczestnika sieci reklamowej lub administracji LINKPROFIT bądź samodzielnie złożyć wniosek o uczestnictwo. Po przetworzeniu i zatwierdzeniu wniosku account menedżer skontaktuje się z Tobą i udostępni dane dostępowe do konta.

UWAGA!

Złożenie wniosku nie gwarantuje jego zaakceptowania! Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji bez podania przyczyn.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

UWAGA! Za naruszenie dowolnego punktu niniejszego Regulaminu konto użytkownika zostaje zablokowane, bez możliwości wypłat wynagrodzenia.

ZABRONIONE JEST:

1. Wynagradzanie użytkowników strony internetowej lub obietnice (publiczne na stronie lub prywatne) takiego wynagrodzenia, za rejestrację na stronie reklamodawcy, jak również wprowadzenie w błąd w zakresie wynagrodzeń, które użytkownicy mogą uzyskać po rejestracji na stronach internetowych reklamodawców;

2. Utworzenie więcej niż 1 konto na użytkownika. W przypadku duplikowanych kont wszystkie konta są całkowicie blokowane, a należna wypłata zostaje zwrócona na konta reklamodawców. Jeśli istnieje potrzeba utworzenia wielu kont, należy skontaktować się z przedstawicielem LINKPROFIT;

Wypełnianie wniosków danymi innych osób (korejestracja) bez zgody Linkprofit

4. Naruszać Regulamin współpracy ustalony przez reklamodawcę i/lub LINKPROFIT. Za naruszenie przepisów Administracja zastrzega sobie prawo do odzyskania wszystkich wynagrodzeń wydawców na konta reklamodawcy, gdzie został ujawniony fakt naruszenia.

WARUNKI ROZLICZEŃ

1. LINKPROFIT nie wypłaca wynagrodzeń dla kont, na których zarejestrowano 3 lub mniej konwersji

2. LINKPROFIT może opóźnić wypłatę przez okres do 30 dni roboczych w przypadku podejrzenia oszustwa (fraud) celem wyjaśnienia sytuacji;

3. Płatności dla partnerów odbywają się dwa razy w miesiącu od 2 i 15 dnia miesiąca (na portfele elektroniczne); Płatności przelewem bankowym odbywają się raz w miesiącu, począwszy od 15 dnia miesiąca. Minimalna kwota wypłaty przelewem bankowym wynosi 100 PLN;

4. W przypadku braku opłacania zatwierdzonych konwersji przez reklamodawcę, LINKPROFIT zastrzega sobie prawo niewypłacenia należnych środków wydawcy

5. Kiedy transakcje finansowe między siecią reklamowej i partnerem odbywają się z bilansu, są eliminowane akcje fikcyjne. Aby eliminować niepłacone akcje, partner zobowiązuje się:

  • nie posługiwać się hasłami, które zachęcają internautów do kliknięcia i/lub dokonania konwersji, np.: „kliknij i pomóż nam utrzymać stronę”, „kliknij, a otrzymasz nagrodę” itd.
  • nie inicjować żadnych automatycznych przejść, wyświetleń i działań na stronach internetowych reklamodawcy;
  • nie wprowadzić użytkownika w błąd, np. wbrew rzeczywistości informując, że pożyczka jest darmowa, lub że produkt jest dostępny na innych warunkach itd.;
  • umieszczać na swojej stronie internetowej tylko informacje zgodne z landing page reklamodawcy oraz dbać o ich późniejszą aktualność

UWAGA!

W celu ochrony naszych reklamodawców sieć w przypadku naruszenia obowiązujących wymogów może nałożyć karę w wysokości 5%-100% na środki przeznaczone do wypłaty. Jest to każdorazowo uzależnione od decyzji LINKPROFIT.

W przypadku prób sztucznego zawyżania ruchu, konwersji lub kliknięć, sieć zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z wydawcą i nie wypłacenia należnych środków.

Udowodnienie faktu, że wydawca przestrzega zasad regulaminu, jest obowiązkiem wydawcy.

Jeśli zostało ujawniono oszustwo, konto jest zablokowane bez możliwości odzyskania należności, a wszystkie środki przepadają.

Administracja w dowolnym momencie może zablokować wszystkie konta utworzone przez tę samą osobę, która została już zablokowana (klony).

LINKPROFIT zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zasad w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia.